ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Θέμα: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Ημ/νια: 28/03/2013
Φορέας: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ \\\'\\\'ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ\\\'\\\'
ΑΔΑ: ΒΕΑΞΟΞΤ0-72Ο
Keywords
Αναζητήσεις
πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
Τυχαία Θέματα