"Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για ανατροπή των στερεότυπων"

Η συμμετοχή της γυναίκας στην απασχόληση ως ποσοστό στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας εξακολουθεί να είναι μικρότερη από τη συμμετοχή των ανδρών, ενώ η συμμετοχή τους στις επισφαλείς θέσεις εργασίας μερικής και προσωρινής εργασίας, έχει μεν καθοδική τάση όμως είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών.

Αυτό ανέφερε η Υπουργός

Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου επικαλούμενη τα τελευταία αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2018 στην Κύπρο, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στον επαγγελματικό βίο εδώ και πολλά χρόνια, η παρουσία τους σε ηγετικές θέσεις εργασίας και στις ψηλότερες βαθμίδες των επιχειρήσεων παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα.

Σε χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους της, ο Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Παντελής Κουτσίδης, στην εκδήλωση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Λεμεσού για την Ημέρα της Γυναίκας, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως παρά το γεγονός ότι ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας έχει σίγουρα αναβαθμιστεί και έχουν σημειωθεί πολλά και σημαντικά βήματα προς την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, εντούτοις, αναγνωρίζουμε πως τα στερεότυπα και οι παγιωμένες αντιλήψεις απαιτούν συνεχή και μακρόχρονη προσπάθεια για να ανατραπούν.

Η γυναίκα της Κύπρου, ανέφερε η Υπουργός, συμβάλλει ισότιμα στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι το ψηλό μορφωτικό επίπεδο που χαρακτηρίζει τον γυναικείο πληθυσμό στη χώρα, σε συνδυασμό με το όραμα, την αποφασιστικότητα, τα ηγετικά προσόντα, την υπευθυνότητα, και την ικανότητα επικοινωνίας που διαθέτουν συμβάλλουν αποτελεσματικά στην γυναικεία απασχολησιμότητα και στην προώθηση επιτυχημένης καριέρας.

Η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε στις ενέργειες και τις πολιτικές του Υπουργείου στο θέμα της προστασίας και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο σύνθετο ζήτημα της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών - το λεγόμενο χάσμα αμοιβών, σημειώνοντας πως πέραν του ότι αποτελεί κοινωνική διάκριση, αποτελεί επίσης, εμπόδιο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Οι επιπτώσεις πέραν από αλυσιδωτές, είναι και μακροχρόνιες αφού οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων, μειώνουν τα συνολικά επαγγελματικά έσοδα των γυναικών και περιορίζουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τις μειωμένες συντάξεις γυναικών καθώς και την αύξηση του κινδύνου της φτώχειας στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Ανέφερε ωστόσο ότι η επιτυχής υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» κατά την περίοδο 2010-2015 συνέβαλε μεταξύ άλλων, στη σημαντική μείωση του χάσματος στις αμοιβές των δύο φύλων.

Ανάλογη δράση προληπτικού χαρακτήρα, είπε, αποτελεί και ο «Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων» που λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο και σκοπός του οποίου είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 52 εταιρείες/οργανισμούς, περιλαμβανομένων μεγάλων και μικρομεσαίων εταιρειών, δήμων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και πανεπιστημίων, και συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία του.

«Η επιδίωξη πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας προτεραιοτήτων» είπε η Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα