ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ...!!!

Επισήμως θα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε φροντιστήρια στην Τουρκία, αφού χθες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης η απόφαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου για «διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα δημόσια και ιδιωτικά φροντιστήρια».Ουσιαστικά πρόκειται για «νομιμοποίηση» της διδασκαλίας των ελληνικών που ήδη γίνεται σε τουρκικά φροντιστήρια.Η εν λόγω απόφαση ελήφθη την 1η/6/2009, έπειτα από σχετικό έγγραφο του τουρκικού υπουργείου Παιδείας και με βάση το άρθρο 2 του νόμου 2923 του 1983
περί «διδασκαλίας ξένων γλωσσών και εκμάθησης των διαφορετικών γλωσσών και διαλέκτων των Τούρκων πολιτών».Ο νόμος στο άρθρο 2 αναφέρει τις «αρχές που διέπουν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στις κάθε βαθμού δημόσιες και ιδιωτικές, γενικές και επαγγελματικές σχολές, καθώς επίσης και τις σχολές που παρέχουν παιδεία σε ξένη γλώσσα», σημειώνοντας όμως «με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβάσεων».Το άρθρο 1 του νόμου, στο οποίο δεν στηρίζεται η απόφαση περί διδασκαλίας της ελληνικής
Keywords
Τυχαία Θέματα