Διακοπή και αναστολή συμβάσεων με ΤΥΔΕ και ΤΣΜΕΔΕ

Προς: Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς και Σύλλογο Μηχανικών Ν. Κιλκίς – Ν.Ε. ΤΕΕ Ν. ΚιλκίςΚύριοιΟ Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς, στην γενική του Συνέλευση στις 21-12-09 , αποφάσισε την διακοπή της παλαιάς σύμβασης μεταξύ του Φ.Σ.Κ και του ΤΥΔΕ και την αναστολή εφαρμογής της νέας συλλογικής σύμβασης μεταξύ του Π.Φ.Σ και του Ε.Τ.Α.Α. Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι υπέρ της σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την ενοποίηση των διαδικασιών...
και ταχεία διεκπεραίωση των δαπανών που έχουν σχέση με την φαρμακευτική κάλυψη των μελών σας.Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην παραπάνω απόφαση είναι οι παρακάτω:1) Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια αποδεχθήκαμε και υπογράψαμε συλλογική σύμβαση με το ΤΥΔΕ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών), στην εφαρμογή της οποίας δημιουργήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα από την πλευρά του ΤΥΔΕ, τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Παρουσιάζονται πολλές περικοπές δαπανών και αναιτιολόγητη άρνηση επιστροφής των συνταγών ή των κουπονιών στους ενδιαφερόμενους
Keywords
Τυχαία Θέματα