Σε υψηλό έτους το αργό πάνω από τα $75

Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι σχετικά με την ενίσχυση της ζήτησης, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων του OPEC και την υποχώρηση του δολαρίου.
Τυχαία Θέματα