Δίας ΑΕΕΧ: Αγορά 18.000 ιδίων μετοχών

Σε αγορά 18.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,71 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12.830,00 ευρώ, προχώρησε η Διάς ΑΕΕΧ.
Keywords
Τυχαία Θέματα