Εως τις 19 Ιανουαρίου η παράταση

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2010 έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Π.Δ. 185/1992.
Τυχαία Θέματα