Σάνυο Ελλάς: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

14:30 17/6/2009 - Πηγή: Capital
Παρέστησαν 26 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 32.329.086 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,29% του συνόλου των μετοχών.
Keywords
Τυχαία Θέματα