ΣΜΕΧΑ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της συμφωνίας ΟΤΕ - Deutsche Telekom

Ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), προκειμένου, όπως λέει, να βοηθήσει στη δικαίωση των επενδυτών/μετόχων του ΟΤΕ, υπέβαλλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της συμφωνίας ΟΤΕ -Deutsche Telekom AG, επειδή δεν προέβλεπε δημόσια πρόταση για όλους τους μετόχους του ΟΤΕ. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΜΕΧΑ
αναφέρει τα εξής: «Ο ΣΜΕΧΑ θεωρεί ότι η διαδικασία πώλησης - διάθεσης του συγκεκριμένου πακέτου μετοχών του ΟΤΕ προς την DT χαρακτηρίσθηκε από αδιαφάνεια, διακριτική μεταχείριση σε βάρος των υπολοίπων μετόχων του ΟΤΕ, ανισότητα και αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Τα παραπάνω ελαττώματα ταλαιπωρούν όλες τις διαδικασίες μετοχοποίησης και διάθεσης μετοχικών συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου τα τελευταία χρόνια. Συχνά, η διάθεσή αυτή γίνεται με το επιχείρημα της αποκρατικοποίησης που προβλέπει ελαστικότερους κανόνες, ενώ κάτι τέτοιο δε θα έπρεπε να ισχύει καθώς η διάθεση κρατικής περιουσίας επιβάλλει μεγαλύτερη και όχι μικρότερη διαφάν
Keywords
Τυχαία Θέματα