Προσοχή, ανοσία και ανο(η)σία

00:06 28/4/2020 - Πηγή: Capital
Οι καμπύλες κρουσμάτων και θανάτων εξομαλύνονται φέρνοντας όλο και πιο κοντά την ημέρα που θα ξεκινήσει η σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού.
Τυχαία Θέματα