Η Airbnb ενισχύει τους κανόνες υγιεινής της για να καθησυχάσει την πελατεία της

23:11 27/4/2020 - Πηγή: Capital
Παρουσίασε σήμερα ένα νέο πρωτόκολλο καθαρισμού και απολύμανσης.
Τυχαία Θέματα