Περσεύς: Αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη εννεαμήνου

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 3.133.607,09 από κέρδη 184.538,99 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ η Καθαρή Θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ευρώ 10.116.178,25.
Keywords
Τυχαία Θέματα