Χ.Α.: Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση οκτώ εισηγμένων

Πρόκειται για τις ακόλουθες εταιρείες: SINGULARLOGIC, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΟΥΡΟΣ, ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ, ΚΟΡΡΕΣ, ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, RAINBOW.
Keywords
Τυχαία Θέματα