Κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ για την Περσεύς στο εννεάμηνο

Σε κέρδη 3.133.607,09 ευρώ διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου Περσεύς μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την περίοδο 1/1-30/09/2009, από κέρδη 184.538,99 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ η Καθαρή Θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 10.116.178,25 ευρώ. Η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης την 7.4.2008 λόγω της διαμόρφωσης των ζημιών σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της Καθαρής Θέσης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2007
Keywords
Τυχαία Θέματα