Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση τριών εισηγμένων

19:24 6/7/2009 - Πηγή: Capital
Τρεις εταιρείες εμφάνισαν μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση βάσει των ποσοστών που έχουν διαμορφωθεί από πράξεις μετόχων και έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009.
Τυχαία Θέματα