ΕΣΠ: Πληροφορίες για διενέργεια προσφορών και εκπτώσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ενημέρωσε με σχετική επιστολή του όλα τα μέλη της λιανικής, για την δυνατότητα διενέργειας 10ημέρου προσφορών, πριν την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Το κείμενο της επιστολής, έχει ως εξής: "Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.3769/2009 ΦΕΚ 105-τεύχος Α', δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διενεργήσουν ένα δεκαήμερο προσφορών
από σήμερα μέχρι και την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ήτοι έως τις 14 Ιουλίου 2009.Σας υπενθυμίζουμε λοιπόν, ότι βάσει του Ν. 3377/05, ισχύουν τα εξής:"Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων, ορισμένης κατηγορίας για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις
Keywords
Τυχαία Θέματα