Αίτημα squeeze out για Rainbow

Αίτημα για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών (δηλαδή 310.806) της Rainbow, με τίμημα ίσο με το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 1,46 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η iSquare.
Keywords
Τυχαία Θέματα