Μετατρέψιμο ομολογιακό 402,8 εκατ. ευρώ από MIG

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜIG κατά τη συνεδρίαση της 13.10.2009 αποφάσισε τα ακόλουθα: Α) Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 402.861.139,74 ευρώ με την έκδοση έως 84.457.262 ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές έκδοσης της Εταιρίας με τιμή μετατροπής ανώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις 5 τελευταίες συνεδριάσεις πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών.
Keywords
Τυχαία Θέματα