Αυστηρότερο γίνεται το εθνικό δίκαιο για την προστασία των "εμπορικών απορρήτων"

13:51 8/3/2019 - Πηγή: Capital
Η αυστηροποίηση προβλέπεται με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2016/943 "περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους".
Keywords
Τυχαία Θέματα