Εκτίναξη του ελλείμματος στο 6,1% του ΑΕΠ το 2009 και στο 6,75% το 2010

Δυσμενείς είναι οι προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Στην εξαμηνιαία έκθεσή του ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το τέλος της
Keywords
Τυχαία Θέματα