Διανομή μερίσματος από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Τη διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2008 αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια στις 3/6/2009. Όπως σημειώνει
Keywords
Τυχαία Θέματα