Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν τον Ιούνιο αυξήσεις και αναδρομικά 9 μηνών

00:15 7/2/2020 - Πηγή: Mononews

Περισσότεροι από 450.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στο μηνιαίο εισόδημα τους τον Ιούνιο, ενώ η πλειοψηφία αυτών θα λάβει αναδρομικά 8 ή 9 μηνών. Πρόκειται για τέσσερις κατηγορίες παλαιών και νέων συνταξιούχων. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης δεσμεύτηκε ότι οι αυξήσεις και τα αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους θα δοθούν πριν τον ερχόμενο Ιούνιο, καθώς ο νόμος αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 21 Φεβρουαρίου, να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, να γίνουν οι απαιτούμενοι επανυπολογισμοί

κύριων και επικουρικών συντάξεων και στη συνέχεια να καταβληθούν οι αυξήσεις στους δικαιούχους.

Η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων με την κατάργηση της περικοπής των επικουρικών συντάξεων για το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ, αλλά και η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης για όσους συνταξιούχους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου του 2019. Εάν οι επανυπολογισμοί ολοκληρωθούν έως το τέλος Μαΐου με την σύνταξη Ιουνίου θα δοθούν και 8 μηνών αναδρομικά, ενώ εάν ολοκληρωθούν  έως το τέλος Ιουνίου με την σύνταξη Ιουλίου θα αποπληρωθούν αναδρομικά 9 μηνών.

Οι παλιοί συνταξιούχοι θα λάβουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω των περικοπών που έχουν υποστεί στις επικουρικές τους συντάξεις, ενώ μικρότερες θα είναι οι αυξήσεις για τους νέους συνταξιούχους που έλαβαν τις συντάξεις τους μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και έφυγαν με 35-40 έτη ασφάλισης.

Οι τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχων που θα λάβουν αυξήσεις είναι:

Παλαιοί συνταξιούχοι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης

Συνταξιούχοι που είχαν ήδη υποβάλλει αίτηση ή λάμβαναν ήδη επικουρική σύνταξη στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, οι οποίοι υπέστησαν περικοπή της σύνταξης τους το καλοκαίρι του 2016. Πρόκειται για 250.000 – 300.000 συνταξιούχους που θα δουν αυξήσεις από 5 έως 200 ευρώ με μέσο όρο 99,57 ευρώ. Οι συντάξεις θα επανέλθουν στο ύψος πριν τις περικοπές και τα αναδρομικά ποσά θα δοθούν εφάπαξ, σε μια δόση τον Ιούνιο.

Τις αυξήσεις μαζί με το σύνολο των αναδρομικών 8-9 μηνών από 1η Οκτωβρίου 2019 θα λάβουν όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ το καλοκαίρι του 2016 και είδαν τις επικουρικές τους τότε να μειώνονται. Οι αυξήσεις δεν αφορούν αιτήσεις επικουρικής σύνταξης από 1/1/2015 και εφεξής.

Νέοι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά

Νέοι συνταξιούχοι, που αποχώρησαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, από όλα τα πρώην ταμεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Θα λάβουν όλο το ποσό της αύξησης μετά την εφαρμογή των νέων ποσοστών  αναπλήρωσης, εφόσον έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019.

Ειδικοί υπολογίζουν πως πρόκειται για περίπου 40.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν απευθείας από φέτος (χωρίς δόσεις δηλαδή) μια αύξηση στην σύνταξή τους, η οποία κατά μέσο όρο υπολογίζεται στα 50 ευρώ.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

-Δημόσιοι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ με χαμηλές και μεσαίες συντάξιμες αποδοχές που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 13/5/2016 έως 31/12/2018 με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης. Επίσης δημόσιοι υπάλληλοι ΤΕ και ΠΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2019 και μετά με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης.

-Αυτοκινητιστές του πρ. ΟΑΕΕ – ΤΣΑ που συνταξιοδοτήθηκαν την περίοδο 2016-2019 με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης και έως 44 έτη ασφάλισης.

-Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταμείων των ΔΕΚΟΤραπεζών (ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΑΠΔΕΗ, ΤΣΠ – ΕΤΕ κλπ) οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη και έως 44 έτη.

-Μισθωτοί ΙΚΑ που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη – κυρίως όσοι έχουν πάνω από 35 έτη – και έως 44 έτη ασφάλισης.

Παλαιοί συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά

Διπλά κερδισμένοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν αρνητική προσωπική διαφορά από 1/1/2019, οι οποίοι λαμβάνουν ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο μια μικρή αύξηση. Το πρόσημο της προσωπικής διαφοράς μπορούν να το διαπιστώσουν οι συνταξιούχοι στα εκκαθαριστικά του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για περίπου 100.000 παλαιούς συνταξιούχους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Βγήκαν κερδισμένοι από τον επανυπολογισμό του 2019 και βγαίνουν εκ νέου κερδισμένοι με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, καθώς έχουν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται πως τον Γενάρη του 2019 περίπου 600.000 συνταξιούχοι δικαιώθηκαν μια μικρή αύξηση (αρνητική προσωπική διαφορά) στο πλαίσιο του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων. Την αύξηση αυτή λαμβάνουν σε 5 ετήσιες δόσεις από το 2019 έως και το 2023. Από αυτούς, περίπου 100.000 θα λάβουν τώρα δεύτερη αύξηση, αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Αυτή η επιπλέον αύξηση, που εκτιμάται πως μπορεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο κοντά στα 40 ευρώ, θα δοθεί σε 5 ετήσιες δόσεις αρχής γενομένης από φέτος και έως το 2024.

Συνεπώς, οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λαμβάνουν από φέτος και έως το 2023 διπλές αυξήσεις, ενώ η τελευταία δόση της αύξησης θα τους αποδοθεί το 2024, οπότε και η σύνταξή τους θα παγιωθεί στο νέο ποσό. Τα αναδρομικά που θα λάβουν τον Ιούνιο θα είναι το άθροισμα του 1/5 της αύξησης για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Ιούνιος 2020.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν :

-Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταμείων των ΔΕΚΟΤραπεζών (ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΑΠΔΕΗ, ΤΣΠ – ΕΤΕ κλπ) οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη. Κατέβαλλαν εισφορές σε ποσοστό 30% επί των συντάξιμων αποδοχών τους ή και παραπάνω και γι αυτό δικαιώθηκαν την προσαύξηση του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα θα λάβουν δεύτερη αύξηση επειδή αποχώρησαν με πολλά χρόνια ασφάλισης.

-Συνταξιούχοι με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

-Μισθωτοί ΙΚΑ που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη – κυρίως όσοι έχουν πάνω από 35 έτη – και έως 44 έτη ασφάλισης. Ειδικότερα συντάξεις ΙΚΑ αναπηρικές με πολλά έτη ασφάλισης αλλά και χηρείας με πολλά έτη ασφάλισης.

-Αυτοκινητιστές του πρ. ΟΑΕΕ – ΤΣΑ που έλαβαν σύνταξη από τον πρώην ΟΑΕΕ με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης. Οι συντάξεις των συγκεκριμένων ήταν εξαιρετικά χαμηλές πριν τον νόμο Κατρούγκαλου λόγω των χαμηλών εισφορών που κατέβαλλαν.

Παλαιοί συνταξιούχοι με μικρή θετική προσωπική διαφορά

Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν πολύ μικρή θετική προσωπική διαφορά, κάτω από 50 ευρώ και κατά μέσο όρο στα 30 ευρώ, εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες αυξημένης ανταποδοτικότητας (χρόνια ασφάλισης 30,1 – 44). Λόγω της αύξησης της ανταποδοτικής τους σύνταξης έχουν την ευκαιρία να περάσουν σε αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή σε αύξηση, η οποία μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 30 ευρώ. Την «καθαρή» αύξηση που δικαιούνται θα την λάβουν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019 σε 5 ετήσιες, ισόποσες δόσεις έως και το 2024 (πρώτη δόση εντός του 2020 και αναδρομικά από 1/10/2019).

Οι εν λόγω συνταξιούχοι, που υπολογίζονται σε περίπου 50.000 από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν για πρώτη φορά αυξήσεις σε μεταμνημονιακό τοπίο από τον ερχόμενο Ιούνιο. Τα αναδρομικά που θα λάβουν τον Ιούνιο θα είναι το άθροισμα του 1/5 της συνολικής αύξησης για 8 – 9 μήνες (περίοδος Οκτώβριος 2019 – Ιούνιος 2020).

Keywords
Τυχαία Θέματα