Θετικές εκτιμήσεις για Εθνική, ψηλότερες τιμές-στόχοι

Υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Εθνικής δίνουν ξένοι οίκοι και μεγάλες ΑΧΕ, επικαλούμενοι τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της τράπεζας στο τρίμηνο και τις εκτιμήσεις για την περαιτέρω εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της.
Keywords
Τυχαία Θέματα