Στα $63 το αργό

Το ελαφρό αργό υποχωρεί κατά $0,47 στα $63,58 το βαρέλι, ενώ το αργό τύπου μπρεντ κατά $0,25 διαμορφώνεται επίσης στα $63,80 το βαρέλι.
Τυχαία Θέματα