Ενισχύσεις σε ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες

Χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και επιχορηγήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για μικρής κλίμακας επενδύσεις και αγορά εξοπλισμού θα δοθούν τους αμέσως προσεχείς μήνες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες, με την υλοποίηση τριών προγραμμάτων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Keywords
Τυχαία Θέματα