Χωρίς το μέρισμα του 2008 οι Έλαστρον, Ιντερτεκ, Βαρβέρης και AS Company

Χωρίς το μέρισμα της χρήσης 2008 διαπραγματεύονται από σήμερα, 7/7/2009, οι μετοχές των εταιρειών Έλαστρον, Ιντερτεκ, Βαρβέρης και AS Company.
Τυχαία Θέματα