ΣΙΔΕ: αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής

Η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ γνωστοποίησε ότι πρόκειται να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρίας, 'SIDERAL Sh.p.k.', που εδρεύει στα Τίρανα της Αλβανίας, κατά το ποσό των Ευρώ 1.856.000 που ισοδυναμεί με 229.773.000 Αλβανικά LEK, με καταβολή μετρητών και έκδοση 229.773 νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας χιλίων Αλβανικών LEK καθενός.
Keywords
Τυχαία Θέματα