Σιδενόρ: Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής

Η Σιδενόρ μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την 16/7/2009, πρόκειται να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της , SIDERAL Sh.p.k., που εδρεύει στα Τίρανα της Αλβανίας, κατά το ποσό των 1.856.000 ευρώ που ισοδυναμεί με 229.773.000 Αλβανικά LEK, με καταβολή μετρητών και έκδοση 229.773 νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας χιλίων Αλβανικών LEK καθενός. Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 229.873.000 Αλβανικά LEK, διαιρούμενο σε 229.873 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων Αλβανικών LEK καθενός, κατεχόμενο εξολοκλήρου από τη ΣΙΔΕΝΟΡ.
Keywords
Τυχαία Θέματα