ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε: αγορά ιδίων ετοχών

H ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 20.07.2009 αγοράστηκαν 1.600 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,64 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 2.630 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα