Μέ μικρά κέρδη η MIG, ο όμιλος γράφει ζημία

Αρνητικό ενοποιημένο οικονομικό αποτέλεσμα 17,5 εκ ευρώ εμφανίζει στο πρώτο τρίμηνο τρίμηνο ο όμιλος MIG, παρά την αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 10%, την ικανοποιητική κερδοφορία πολλών θυγατρικών και τη δραστική περιστολή κόστους. Οι ζημίες είναι αποτέλεσμα της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, ενώ εν μέρει οφείλονται και στην εποχικότητα που παρουσιάζουν τα έσοδα/κέρδη μεγάλων θυγατρικών (Attica, Vivartia).
Keywords
Τυχαία Θέματα