ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει την εκλογή στη θέση του παραιτηθέντος κ. Τριαντάφυλλου Ελευθερίου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του κου Νικόλαου Λαποκωνσταντάκη του Γεωργίου, χημικού, έως λήξεως της θητείας του παραιτηθέντος.
Keywords
Τυχαία Θέματα