ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου

H εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 ιβ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 22.7.2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας μας για τις χρήσεις 2006 και 2007.
Keywords
Τυχαία Θέματα