Δρομέας ΑΒΕΕΑ: Πώληση μετοχών άπο Παντούσα Διονύσιο

Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 (άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21), την απόφαση 1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το αρ. 13 του νόμου 3340/2005, ανακοινώνει ότι ο ΠΑΝΤΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Δ/ντης, προέβη στις 22/07/09 σε πώληση 9.140 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 8.138 ευρώ .
Keywords
Αναζητήσεις
παντουσας διονυσιος
Τυχαία Θέματα