Μείωσαν υποχρεώσεις και αύξησαν διαθέσιμα

Τι δείχνουν οι λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών για το πρώτο τρίμηνο του 2009. Ποιες περιόρισαν τον τραπεζικό τους δανεισμό.
Τυχαία Θέματα