Πρόεδρος του Συνεγγυητικού ο κ. Παναγιώτης Καβουρόπουλος

17:45 5/6/2009 - Πηγή: Capital
Τον κ. Παναγιώτη Καβουρόπουλο όρισε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόεδρο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Τυχαία Θέματα