Το ΒΕΑ ζητάει καταβολή του ΕΤΑΚ έτους 2008 σε δόσεις

14:00 29/6/2009 - Πηγή: Express
Επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών απεύθυνε το Βιοτεχνικό Επιμελητήτιο Αθήνας επισημαίνοντας ότι λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας κρίνεται σκόπιμο να δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους πάνω από ποσό ΕΤΑΚ 500 ευρώ, να καλύψουν την υποχρέωση τους εναλλακτικά και σε δόσεις, όπως προβλέπεται και στην περίπτωση.
Keywords
Τυχαία Θέματα