Πλαστικά Κρήτης: Μέρισμα 0,06 ευρώ

Μέρισμα 0,06 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για τη χρήση 2008 η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης, όπως αποφάσισε το Σάββατο η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία
του Συστήματος Αυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 6η Ιουλίου 2009 (Record Date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. από 10 Ιουλίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 , με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστ
Keywords
Τυχαία Θέματα