Σωληνουργεία Κορίνθου: Αποφάσεις ΓΣ

19:33 16/6/2009 - Πηγή: Express
Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, (99.508.354 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,14%) αποφάσισε η εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Όπως επισημαίνεται.
Keywords
Τυχαία Θέματα