Δεν θα διανείμει μερίσμα 2008 η Σιδενόρ

18:27 16/6/2009 - Πηγή: Express
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 (με 69.462.964 ψήφους, ήτοι ποσοστό 72,26%) αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Σιδενόρ ΑΕ. Επίσης, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα