Σύμβαση αγοράς 5.967.386 μετοχών της Rainbow AE προς 1,46 ευρώ ανά μετοχή από την Info-Quest

15:15 6/7/2009 - Πηγή: Express
Σύμβαση αγοράς 5.967.386 μετοχών της Rainbow AE προς 1,46 ευρώ ανά μετοχή (που αντιπροσωπεύουν το 79,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας), που υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Isquare AE και του κ.Γεωργίου Βαμιάλη βασικού μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Rainbow,.
Keywords
Τυχαία Θέματα