Δίκτυο Οπτικών Ινών στο Δήμο Θάσου από τις ΜΑΡΑΚ-FSYS

15:13 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Σύμβαση για την υλοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Θάσου υπέγραψε η Ένωση εταιριών ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ - FSYS ΕΠΕ, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2: "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ.
Keywords
Τυχαία Θέματα