Οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας θα κρίνουν τη σκοπιμότητα ή μη της χρήσης πυρηνικής ενέργειας

Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία "πράσινη" μορφή ενέργειας, που δύναται να προσφέρει επάρκεια ηλεκτρισμού και ανταγωνιστικές τιμές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ σήμερα η χρήση της γίνεται με ασφάλεια και η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη,.
Keywords
Τυχαία Θέματα