Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εκτάσεις στο Λαύριο Αττικής

Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου κατέθεσε η εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου (ΕΜΕΛ), θυγατρική της PASAL Development, αφού εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, για προσβολή περιουσιακών της δικαιωμάτων, διεκδικώντας εκτάσεις 147 στρεμμάτων εντός των ορίων του Δήμου Λαυρίου. .
Keywords
Τυχαία Θέματα