ΟΤΕ: Θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου στις 5 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, στις 5 Νοεμβρίου ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου , σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.
Keywords
Τυχαία Θέματα