Γενική συνέλευση της Centric Πολυμέσα Α.Ε.

07:22 24/6/2009 - Πηγή: Express
KATA την α' επαναληπτική γενική συνέλευση της από 10.6.2009 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Centric Πολυμέσα Ανώνυμος Εταιρία εγκρίθηκε από το 96,78% των παριστάμενων μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 30.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με.
Keywords
Τυχαία Θέματα