Εναλλακτική Αγορά Χρηματιστηρίου: Παρουσίαση εταιριών στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

18:02 10/6/2009 - Πηγή: Express
Στο πλαίσιο ανάπτυξης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της προβολής των εταιριών, που έχουν ενταχθεί και διαπραγματεύονται σε αυτή, πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) οι παρουσιάσεις των εξής εταιριών που συμμετείχαν στην πρώτη ομάδα της εκδήλωσης : Ντόπλερ Α.Β.Ε.Ε., envitec ΑΕ.
Keywords
Τυχαία Θέματα