Πως θα φορολογούνται τα έσοδα από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb και Booking

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από την ανωτέρω πηγή υπολογίζονται σε 1,9 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ. Μετά την υποβολή των δηλώσεων, στα τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσουν έλεγχοι με βάση στοιχεία που θα αντληθούν από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οπως προκύπτει από το νέα έντυπα Ε1 και […]
Keywords
Αναζητήσεις
booking πως αμοίβεται
Τυχαία Θέματα