Οι νέες διατάξεις για τα Μεταπτυχιακά

08:29 10/10/2019 - Πηγή: Esos

Το esos δημοσιεύει τις νέες  διατάξεις ,για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών , όπως κατατέθηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες:α/ Παρέχεται η δυνατότητα αναμόρφωσης του προυπολογισμού του κάθε ΠΜΣ με απόφαση της Συνέλευσης , στο σύνολό του ή ανά κατηγορία δαπάνης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.β/  Καταργείται η παροχή μη αμειβόμενης διδασκαλίας , επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεων  μελών ΔΕΠ, ως προϋπόθεση αμοιβής αυτών  για τη συμμετοχή τους σε ΠΜΣ καθώς και το υφιστάμενο ανώτατο όριο, σε μηνιαία βάση , της αμοιβής των μελών ΔΕΠ (ποσοστό 30% επί των τακτικών αποδοχών τους, κατά την κείμενη νομοθεσία).γ/ Καταργούνται επίσης, οι...

Keywords
Τυχαία Θέματα