Αιτήσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής για να διδάξουν Κολύμβηση

19:59 9/10/2019 - Πηγή: Esos

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς   κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, από 10.10.2019 έως 16.10.2019, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020.Από το υπουργείο καλούνται επίσης οι  οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης   να αποστείλουν ηλεκτρονικά εισηγητικό έγγραφο στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.  έως την Παρασκευή 18.10.2019, σύμφωνα με την κείμενη...

Keywords
Τυχαία Θέματα