Οι διατάξεις για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

08:22 10/10/2019 - Πηγή: Esos

Το esos δημοσιεύει τις διατάξεις ,για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων, όπως κατατέθηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.Συγκεκριμένα με τις  νέες διατάξεις:α. Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία αναγνώρισης  επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων  και οι αρμοδιότητες  του ΑΤΕΕΝβ. Παρέχεται η  δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ενδικοφανή διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων του αρμοδίου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, για την οποία απαιτείται η καταβολή υπέρ του δημοσίου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.γ. ...

Keywords
Τυχαία Θέματα